Miesięczne archiwum: Marzec 2018

XXI OS NKCh UAM w Jeziorach

W dniach  23-25 marca br. odbyła się już XXI edycja Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach 🙂

Sympozjum zostało uświetnione wykładami:
prof. dr hab. Hieronima Maciejewskiego pt. „Funkcjonalizowane silikony – synteza i kierunku zastosowań” (Wydział Chemii UAM)
dr Jana Paczesnego pt. „Bacteriophages, bacteria and nanomaterials mixed together” (Instytut Chemii Fizycznej PAN; Członek Honorowy NKCh UAM)
dr hab. Tomasza Pospiesznego pt. „Zapomniany geniusz. Lise Meitner – pierwsza dama fizyki jądrowej” (Wydział Chemii UAM)
dr hab. Michała Zielińskiego pt. „Kompozyty – współczesne materiały konstrukcyjne” (Wydział Chemii UAM)

Podczas konferencji wysłuchaliśmy prezentacji popularnonaukowych i prezentacji z badań własnych prelegentów z kilku ośrodków akademickich. Nagrodzeni zostali:
– I miejsce: Aleksandra Skoczeń z prezentacją pt. „Badanie katalizatorów zawierających niesymetryczne NHC w reakcjach metatezy olefin”
– II miejsce: Adrian Walkowiak z prezentacją pt. „Kataliza w blasku światła”
– III miejsce: Katarzyna Wolska z prezentacją pt. „Światło, które leczy, czyli terapia fotodynamiczna”
– wyróżnienie dla doktoranta: Joanna Stachowska z prezentacją pt. „Carbon dots based nanocomposites for biomedical applications”

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział, wygłoszone prezentacje i wspólnie spędzony czas 🙂 Do zobaczenia na kolejnym sympozjum!

Konferencja w ramach WOLONTARIATU STUDENCKIEGO na WCh UAM

Wydział Chemii UAM organizuje Konferencję dla najmłodszych studentów naszego Wydziału, którzy już rozpoczęli swoje badania w grupach badawczych w ramach wolontariatu studenckiego!
Konferencja już 22 marca, zaś zgłoszenia uczestników do 16 marca! 

Zaprasza Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii UAM oraz oczywiście Naukowe Koło Chemików UAM 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: [klik]

Zmiany w Zarządzie NKCh UAM!

Z ostatniej chwili! Skład naszego Zarządu uległ nieznacznej zmianie – Aleksandra Skoczeń kontynuuje swoje rządy podczas kolejnej kadencji w latach 2018/2019, zaś zastępować ją będzie Adrian Walkowiak 🙂 Pieczę nad magazynem sprawować będzie Adrian Rufli 🙂

IChB PAN: 10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk już po raz 10. zaprasza na TYDZIEŃ MÓZGU, podczas którego będzie można wysłuchać wykładów poruszających tematykę badań naukowych dot. mózgu z zakresu m.in. neurobiologii, psychiatrii czy nawet filozofii & informatyki. Prelegentami będą przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych całej Polski. Każdy wykład potrwa 30 do 40 minut.

Wstęp wolny.
Wydarzenie odbywa się w ramach obchodzonego corocznie Światowego Tygodnia Mózgu.
Do zobaczenia 

Program wydarzenia oraz szczegóły dot. wydarzenia znajdziecie m.in. pod linkiem: [klik]