Archiwa kategorii: Konferencje

XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Pod strzechą chemii”

Za nami już XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Pod strzechą chemii” 28/04-2/05/2018 Karczowiska. Jak zawsze mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych wystąpień prelegentów z ośrodków akademickich z całej Polski (i nie tylko!).

I tym razem powróciliśmy z konferencji zwycięsko:

 • Kamil Frąckowiak zdobył III miejsce w kategorii poster z badań własnych – tytuł jego posteru brzmiał: „Synteza pochodnych morfolinowych z zastosowaniem chemii click”
 • Anna Wychowaniec zdobyła II miejsce w kategorii referat popularnonaukowy – przedstawiła prezentację pt. „Multifunkcyjne chelatory biometali w terapii choroby Alzheimera”

To nie koniec radosnych nowin – podczas konferencji oficjalnie przyznana nam została organizacja kolejnej edycji OSChem! Czeka nas wiele pracy, ale lubimy wyzwania 😉

Do zobaczenia już jesienią 🙂

A oto zdjęcie upamiętniające zwieńczający konferencję bankiet – od lewej: dr Dawid Frąckowiak (Członek Honorowy NKCh UAM), Magdalena Grzelak (Członek Honorowy NKCh UAM), Paulina Kijewska (to jej debiut!), Kamil Frąckowiak (również debiutujący!), Aleksandra Skoczeń, Anna Wychowaniec oraz Miłosz Piechocki. Na zdjęciu zabrakło Julii Nowakowskiej (również debiutantka na OSChem!), która musiała nieco skrócić swój pobyt na konferencji, niemniej jednak była z nami obecna duchem na bankiecie 🙂

XXI OS NKCh UAM w Jeziorach

W dniach  23-25 marca br. odbyła się już XXI edycja Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach 🙂

Sympozjum zostało uświetnione wykładami:
prof. dr hab. Hieronima Maciejewskiego pt. „Funkcjonalizowane silikony – synteza i kierunku zastosowań” (Wydział Chemii UAM)
dr Jana Paczesnego pt. „Bacteriophages, bacteria and nanomaterials mixed together” (Instytut Chemii Fizycznej PAN; Członek Honorowy NKCh UAM)
dr hab. Tomasza Pospiesznego pt. „Zapomniany geniusz. Lise Meitner – pierwsza dama fizyki jądrowej” (Wydział Chemii UAM)
dr hab. Michała Zielińskiego pt. „Kompozyty – współczesne materiały konstrukcyjne” (Wydział Chemii UAM)

Podczas konferencji wysłuchaliśmy prezentacji popularnonaukowych i prezentacji z badań własnych prelegentów z kilku ośrodków akademickich. Nagrodzeni zostali:
– I miejsce: Aleksandra Skoczeń z prezentacją pt. „Badanie katalizatorów zawierających niesymetryczne NHC w reakcjach metatezy olefin”
– II miejsce: Adrian Walkowiak z prezentacją pt. „Kataliza w blasku światła”
– III miejsce: Katarzyna Wolska z prezentacją pt. „Światło, które leczy, czyli terapia fotodynamiczna”
– wyróżnienie dla doktoranta: Joanna Stachowska z prezentacją pt. „Carbon dots based nanocomposites for biomedical applications”

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział, wygłoszone prezentacje i wspólnie spędzony czas 🙂 Do zobaczenia na kolejnym sympozjum!

Konferencja w ramach WOLONTARIATU STUDENCKIEGO na WCh UAM

Wydział Chemii UAM organizuje Konferencję dla najmłodszych studentów naszego Wydziału, którzy już rozpoczęli swoje badania w grupach badawczych w ramach wolontariatu studenckiego!
Konferencja już 22 marca, zaś zgłoszenia uczestników do 16 marca! 

Zaprasza Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii UAM oraz oczywiście Naukowe Koło Chemików UAM 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: [klik]

Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem w Bydgoszczy

Po długiej nieobecności przedstawicielstwa NKCh UAM na zjazdach organizowanych przez Sekcję Studencką PTChem i PTChem, w dniach 8-9 grudnia br. nastąpił nasz wielki powrót!

Trzy członkinie Koła: Natalia Jurga, Aleksandra Skoczeń i Anna Wychowaniec wyruszyły z Poznania do niedalekiej Bydgoszczy, by zaprezentować wybrane tematy na sesjach posterowych Zjazdu Zimowego Sekcji Studenckiej PTChem. W tym roku wyjątkowo trwał on aż 2 dni! Anna zaprezentowała temat popularnonaukowy, Aleksandra temat badań własnych, jakie wykonuje w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej (germasilseskwioksany), zaś Natalia tematykę badań własnych, które wykonuje w Zakładzie Ziem Rzadkich, gdzie zajmuje się syntezą i badaniem luminoforów.

To nie koniec niespodzianek – Natalia Jurga, której był to pierwszy występ na konferencji, wróciła do Poznania z nagrodą za najlepsze wystąpienie z badań własnych. Oprócz pamiątkowego dyplomu, multum nagród (w tym książek z chemii fizycznej <3), otrzymała także nagrodę pieniężną w wysokości 150 €! #zazdrość #bogactwo #zahajsPTChembaluj

W trakcie konferencji dziewczyny wysłuchały wykładów dot. różnych obszarów chemii, opowieści kolejnych prezesów SS PTChem – był to zjazd jubileuszowy, a także prezentacji kilku firm z branży chemicznej.

Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe! Tymczasem możemy polecić Bydgoszcz na długie zimowe wieczory, oświetlenie przedświąteczne  i grane na ulicach kolędy idealnie wprowadzały w klimat bożonarodzeniowy 🙂

„Instytut warty poznania” – konferencja popularnonaukowa w IChB PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza na konferencję „Instytut wart poznania” o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym kierowaną szczególnie do studentów oraz nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących.
Podczas spotkań, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. ich uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z wybranymi interdyscyplinarnymi projektami realizowanymi obecnie w Instytucie oraz dowiedzieć się, na czym polega idea „Instytutu Otwartego”.

Szczegóły i link do rejestracji:
https://www.ibch.poznan.pl/news/173/146/Zapraszamy-na-konferencje-Instytut-wart-Poznania/

XX Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

Za nami już XX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach!

W związku z jubileuszem OS NKCh UAM, konferencja zyskała wyjątkowy format. Odbyły się 4 wykłady zaproszonych gości, w tym dwóch osób związanych z organizacją pierwszej edycji sympozjum (zapisane kursywą):

 • dr hab. Tomasz Grzyb „Jak uzyskać proces up-konwersji w nanomateriałach i gdzie to zjawisko może być wykorzystane?” (WCh UAM; Członek Honorowy NKCh UAM)
 • dr Dorota Jakubczyk „Fungal natural products: cure or poison?” (Uniwersytet Loratyński w Nancy; Członek Honorowy NKCh UAM)
 • dr Adam Kubas „Nowe aspekty mechanistyczne aktywacji tlenu molekularnego” (Instytut Chemii Fizycznej PAN; Członek Honorowy NKCh UAM)
 • prof. UAM dr hab. Marcin Molski „Substancje i metody przeciwstarzeniowe część II. Aktualny stan badań i perspektywy” (WCh UAM)

Tym razem przyznano aż 5 nagród:

 • I miejsce: Katarzyna Wolska za referat popularnonaukowy pt. „Właściwości fotofizyczne i fotochemiczne tricyklicznych pochodnych zasad purynowych w aspekcie zastosowań biomedycznych”
 • II miejsce: Aleksandra Skoczeń za referat popularnonaukowy pt. „Nitrowy analog katalizatora Grubbsa-Hoveydy II generacji – polski akcent w badaniach nad metatezą olefin”
 • III miejsce: Adrian Walkowiak za referat popularnonaukowy pt. „Metal królów w skali nano”
 • nagroda specjalna przyznana przez Komitet Honorowy NKCh UAM: Natalia Jurga za referat z badań własnych pt. „Up-konwersja w nanoluminoforach fluorkowych”
 • wyróżnienie dla doktoranta: Karolina Kordek za referat z badań własnych pt. „Water splitting using self-supported, high-performance, bifunctional elecatalysts based on activated carbon cloth”

Sympozjum zostało uświetnione również spacerem po Wielkopolskim Parku Narodowym, podczas którego rolę przewodnika obrał prof. Marcin Molski, dzieląc się z nami wiedzą nt. historii okolicznych cudów natury, a także tych będących wytworem ludzkich rąk.

Do zobaczenia już na kolejnym, XXI OS NKCh UAM w Jeziorach! 😉

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z naszego wyjazdu, które wykonała mgr Dorota Bartkowiak.

XIX Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

W dniach 24-26 marca br. odbyło się XIX Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach. W trakcie Sympozjum wysłuchaliśmy wykładów 4 gości i 51 referatów ustnych.

Nagrody za najlepsze referaty studenckie otrzymały wielokrotnie już doceniane:
– I miejsce – Patrycja Kuźma (II-DU, ch. biologiczna)
– II miejsce – Katarzyna Wolska (I-DU, ch. biologiczna)
– III miejsce – Malwina Gabryel (II-DU, ch. materiałowa)

Wyróżnienie dla doktoranta otrzymał mgr Marcin Konopka – Członek Honorowy NKCh, słuchacz pierwszego roku studiów doktoranckich, a także dobry duch czuwający nad młodszą kołową bracią.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnym Sympozjum! 😉

XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia na fali” Jesień ’16

W poniedziałek zakończyła się XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia na fali” Jesień ’16!
Długą podróż powrotną z Rozewia niewątpliwie wynagrodziły nam osiągnięcia naszych członków:
Aleksandra Skoczeń – I miejsce poster popularnonaukowy,
Patrycja Kuźma – II miejsce prezentacja badania własne (promotor – prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn),
Katarzyna Wolska – II miejsce prezentacja popularnonaukowa.


Konferencję uświetnił prof. UAM dr hab. Adam Huczyński swoim wykładem pt. „Skuteczna chemioterapia przeciwnowotworowa – wyzwania XXI wieku”.
Wśród przedstawicieli naszego Uniwersytetu znaleźli się również dr Dawid Frąckowiak, mgr Greta Klejborowska oraz mgr Urszula Majcher.

 

yolo

Zdjęcie grupowe przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podczas uroczystego bankietu.

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach już za nami!

Podczas konferencji wysłuchaliśmy 40 prezentacji oraz wykładów 4 gości:
– mgr Doroty Bartkowiak (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie),
– prof. UAM dr hab. Marcina Hoffmanna,
– prof. dr hab. Macieja Kubickiego (UAM),
– dr Dominiki Pawcenis (UJ).

Nagrodzeni uczestnikowie i ich wystąpienia:
– I miejsce: Patrycja Kuźma z prezentacją pt. „Badanie ekspozycji nanoklasterów platyny jako szeroko stosowanego katalizatora metalicznego z wykorzystaniem techniki TEM”,
– II miejsce: Adrian Walkowiak z prezentacją pt. „Wstęga Mobiusa – o tym, co łączy topologię matematyczną i chemię”,
– III miejsce: Katarzyna Wolska z prezentacją pt. „Indukowane światłem procesy zachodzące w tioanalogach naturalnych zasad purynowych w aspekcie zastosowań biomedycznych”,
– wyróżniony doktorant: Aleksander Zięcina z INTiBS PAN we Wrocławiu z prezentacją pt. „Luminescencja – jak to ugryźć?”.


Żałujemy, że na zdjęciu, zrobionym pod koniec pobytu w Jeziorach, nie znalazła się druga równie liczna część uczestników…
Do zobaczenia wiosną 😉

14711160_10207635055411169_6552998875233175795_o

XLIV Ogólnopolska Szkoła Chemii

W dniach 30.04 – 4.05 br. odbyła się XLIV Ogólnopolska Szkoła Chemii. Dzięki poparciu większości Rady Głównej ASSChem organizacja tej Szkoły Chemii przypadła w udziale właśnie nam.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie pogratulować nagrodzonym członkom naszego Koła:
mgrowi Marcinowi Konopce, który dzięki swej prezentacji z badań własnych pt. „Dynamiczna indukcja chiralności w pochodnych trifenylometanu” otrzymał II miejsce w tej kategorii,
Katarzynie Wolskiej – za prezentację popularnonaukową pt. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” – czyli o łamaniu praw fizyki”, która przyniosła jej I miejsce,
Malwinie Gabryel, która zajęła I miejsce w kategorii poster popularnonaukowy za poster pt. „Denga – choroba diabła”.

Konferencję uświetniły wykłady gości:
– Opiekuna Naukowego Koła Chemików, dra hab. Mariusza Pietrowskiego pt. „Druga młodość azotku węgla”,
– Dziekana Wydziału Chemii, prof. dra hab. Henryka Koroniaka pt. „Chemia zwiazków fluoroorganicznych. Dlaczego to takie pasjonujące?”,
prof. dra Erharda Kemnitza z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie pt. „Nanoscaled metal fluorides: synthesis, mechanism, applications”,
prof. dra hab. Bogdana Marcińca pt. „Kataliza metalonieorganiczna – nowa strategia syntezy związków metaloorganicznych, polimerów i (nano)materiałów”.

Ogólnopolska Szkoła Chemii (OSChem) to konferencja naukowa organizowana przez ASSChem, czyli Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. ASSChem jest nieformalną organizacją założoną jesienią 1994 roku celem integracji studentów z poszczególnych kół chemicznych, jak również wymiany doświadczeń naukowych. Wysoki poziom Szkoły spotkał się z aprobatą środowiska naukowego uczelni, dlatego też postanowiono kontynuować spotkania. W ten sposób Ogólnopolska Szkoła Chemii na stałe wpisała się w kalendarz naukowych spotkań i jest organizowana do dziś.