Goście XXIV Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach:

prof. UAM dr hab. Beata Dudziec
prof. dr hab. Marcin Kwit
dr hab. inż. Jędrzej Walkowiak
dr hab. Łukasz Kaczmarek