Goście

Goście XXIII Ogólnopolskiego Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach:

  • prof. dr hab. Marcin Hoffmann – Wydział Chemii UAM
  • dr hab. Marcin Śmiglak – Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  • dr Anna Lewandowska-Andrałojć – Wydział Chemii UAM
  • dr Michał Antoszczak – Wydział Chemii UAM