Kontakt

 

Naukowe Koło Chemików
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydział Chemii UAM,
ul. Umultowska 89B, 61-614 Poznań
Pokój 2.50

kolchem@amu.edu.pl