Goście Sympozjum w Jeziorach

Przedstawiamy pracowników nauki, którzy zechcieli wziąć udział
w XXI Ogólnopolskim Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach.

 

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Pracownia Chemii i Technologii Polimerów Nieorganicznych

Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jan Paczesny

 Fizykochemia miękkiej materii

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Dr hab. Tomasz Pospieszny

Wydział Chemii

Pracownia Chemii Mikrobiocydów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Michał Zieliński

Wydział Chemii

Zakład Technologii Chemicznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu